U mnogim krajevima Bosne i Hercegovine, a naročito u središnjem području proizvode se suhomesnatiproizvodi. Ti suhomesnati proizvodi odlikuju se specifičnostima ne samo sa područja s kojeg potiču nego i od načina obrade mesa, dužine soljenja ili salamurenja, metoda sušenja i dimljenja proizvoda.

Među tim suhomesnatim proizvodima posebno mjesto zauzimaju suho meso i sudžuka koji dolaze sa područja općine Visoko.

Industrija mesa Semić zasnovana je na višegodišnjoj tradiciji porodice Semić u proizvodnji i preradi mesa, čuvajući i njegujući tradicionalni način u pripremanju suhomesnatih proizvoda.

Primjenom savremene opreme i metoda za preradu mesa IM Semić je proširila svoj asortiman proizvoda koji bi se mogao podijeliti na sljedeće:
- tradicionalne suhomesnate proizvode (suho meso i sudžuka) u rinfuznom i vakum pakovanju;
- polutrajne proizvode (kobasice, hrenovke i salame):
- oblikovane proizvode (ćevapi, faširano meso, sudžukice i pljeskavice).